Rodinná terapie

Rodinnou terapii obecně chápeme jako metodu, či oblast psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a usiluje o změnu určitého symptomatického chování. Klientem zde není jednotlivec, ale pracujeme s celou rodinou. Jedince zde vnímáme jako součást konkrétního rodinného systému. Vycházíme z předpokladu, že rodina je jako systém vzájemně propojená a jednotliví členové se vzájemně ovlivňují. Pokud tedy dojde k nějaké změně u jednoho člena rodiny, tato změna ovlivní i ostatní členy. Cílem terapie bývá pomoci klientům nahlédnout na problémy a jejich příčiny tak, aby byla rodina schopna s pomocí terapeuta najít a posílt svoje vlastní zdroje a hledat řešení. Pokud je terapie úspěšná, zlepší se vztahy v rodině, potíže vymizí, či se zmírní a všichni se cítí lépe.

Pokud se rodina dlouhodobě potýká s problémem, ( který si někdy nemusí ani uvědomovat), stává se, že nositelem problému je dítě, jako nejzranitelnější součást rodinného systému. Neznamená to, že rodiče jsou špatní, nehledáme viníka. Znamená to, že ve vzájemné interakci jednotlivých členů se děje něco, co stojí za pozornost.

Úkolem terapeuta bývá rozhodnutí, zda bude konkrétní problém užitečné řešit v rámci rodiny, rodinnou terapií. Terapeut nestraní žádnému účastníkovi, ale podporuje rodinu jako celek. Ideální je, když se terapie účastní všichni členové rodiny. Frekvence setkávání je vhodná 1x za jeden až dva týdny, či dle dohody.

S jakými problémy může rodinná terapie pomoci?

  • časté hádky, konflikty
  • problémy složené / rozdělené rodiny
  • poruchy chování u dětí různého charakteru
  • potíže ve škole
  • nemoc v rodině
  • řada dalších...

Rodinná terapie v Psychoterapeutickém centru Řipská