Klasifikace duševních poruch

Bolest duše (z řečtiny psyché) stejně jako bolest těla (sóma) nám mohou v různé intenzitě a frekvenci nežádoucím způsobem zasahovat do života, ať už zvlášť nebo společně v podobě psychosomatických potíží.

Říká se „nikdo nejsme bez chyb“, „nikdo není dokonalý“ apod. Zdá se, že neexistuje člověk, který by byl naprosto bez problémů, všichni máme své starosti a frustrace. Zvládáme-li je bez větších potíží a s přiměřenou adaptací, přičemž náš každodenní osobní i pracovní život tím nestrádá, dokážeme se radovat ze sebe i druhých a máme s nimi konstruktivní vztahy, můžeme se považovat za psychicky zdravé.

Avšak zdaleka ne všichni máme to štěstí, že bychom překypovali zdravím. Dnešní společnost doprovázejí nejen civilizační somatické choroby, ale rovněž psychické (duševní) poruchy a poruchy chování. Takové projevy emocí, myšlení a chování, které lze již diagnostikovat v rámci duševních poruch, můžeme rozdělit následovně: