Koučink - řešení vašich pracovních problémů

Kladete si otázky ohledně vaší práce a kariéry? Nabízíme vám koučink, což znamená hledání řešení jakýchkoli vašich problémů v zaměstnání.

V našem týmu se pracovní problematice věnuje kouč Mgr. Blanka Horáčková.

Pro objednání přejděte na stránku Kontakt

Více informací o Mgr. Blance Horáčkové naleznete na stránce Koučink Praha.

 

CO JE KOUČINK A JAK SCHŮZKY S KOUČEM PROBÍHAJÍ

Koučink

 • je individuální rozhovor, kdy vás kouč pomocí otázek vede ke konkrétnímu řešení zvoleného tématu (např. pracovní problém, nepříjemná situace s kolegou nebo s nadřízeným, příprava projektu atd.).
 • pomáhá řešit konkrétní situaci. Připravte si proto co nejlépe popis vašeho problému. Na první schůzce se s koučem dohodnete na jeho náročnosti. Podle toho po úvodní schůzce společně s koučem naplánujete další koučovací schůzky.

Koučovací schůzky

 • Úvodní schůzka
  První schůzka slouží ke zmapování oblastí ke koučinku. Klient odchází s jasnou představou o postupu, co je třeba dělat dál (50min.).
 • Po úvodní schůzce
  Po první schůzce následují 4 - 6 sezení s koučem (50min.), mezi kterými klient pracuje na řešení svého problému. Je koučem motivován, aby nejpozději do posledního sezení měl úkoly splněny a tím měl problém vyřešen. Intenzita schůzek závisí na časových možnostech klienta, kouče a na obtížnosti konkrétního problému.

NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI PROBLÉMŮ V ZAMĚSTNÁNÍ

V těchto i dalších oblastech vám umíme koučinkem nabídnout podporu:

 • Hledání a výběr zaměstnání;
 • Působení v zaměstnání ve zkušební době;
 • Řešení jakýchkoli problémů na pracovišti, měnící se prostředí, konflikty;
 • Nastavení rovnováhy mezi dlouhodobým pracovním vytížením a odpočinkem;
 • Příprava na náročné jednání na pracovišti;
 • Příprava důležité prezentace pro nadřízeného, pro vedení firmy, pro komisi atd.


Pro objednání přejděte na stránku Kontakt