Supervize

V našem centru nabízí supervizi:

Co je supervize?

Supervize je poradenská, konzultační služba, využívaná k podpoře profesního i osobnostního růstu jednotlivců i v rámci týmů. V poslední době je stále více žádaná a využívaná v nejrůznějších oblastech, kde je prostředkem dosahování pracovních cílů nějaká forma práce s lidmi: může jít o psychoterapii, školství, sociální služby, výchovu, různé formy krizové intervence, policii, hasiče, management, zdravotnictví apod.

Rozhodl/a jsem se pro supervizi – co mám očekávat?

Supervize může mít nejrůznější formy a pojetí – dle požadavků klienta a nabídek a odborného zaměření supervizora. Konkrétní podoba procesu se sjednává kontraktem, který určuje jak technické parametry (kde, kdy, jak často, pro koho, cenu a další smluvní podmínky), tak parametry obsahové (zakázka klienta/týmu, s čím na supervizi přichází, která témata/otázky má potřebu otevřít). Přístup supervizora by pak měl být v souladu s vzájemným ujednáním. Jeho práce se řídí etickým kodexem pro supervizi. Vzájemná otevřenost již při počátečním vyjednávání přispívá k bezpečí a důvěře v rámci nabízeného prostoru pro práci.

Co mohu na supervizi získat?

Jak jednotlivcům, tak týmům supervize přináší možnost se v bezpečném prostoru různými způsoby zamýšlet nad pracovními tématy, rozvíjet stávající dovednosti, posouvat současné osobnostní i profesní kompetence na vyšší úroveň. Supervizor provází supervidovaného nabídnutými tématy, podporuje sebereflexi, pokud jde o pracovní výkon i vztahovou oblast, možnost lepšího porozumění dané situaci a jejího prožívání. Posiluje schopnost orientace v řešení náročných případů, podporuje tvořivé myšlení, pomáhá hledat cesty a perspektivy. Díky záruce diskrétnosti a dalším specifikům vztahu mezi supervizorem a supervidovaným lze otevřít i témata neúspěchů, nejistot, chyb, které je mnohdy v pracovním prostředí těžké přiznat sobě, natož druhým, a to bez hrozících postihů či obav z šíření informací mimo sezení. Skrze supervidovaného se tak vlastně pozitivně působí i na klientelu, s níž pracuje.

Na koho se mohu obrátit? Jaká je požadovaná kvalifikace supervizora?

Supervizi nabízejí odborníci, kteří mají vysokoškolské vzdělání a dlouholetou praxi v pomáhajících profesích. Samozřejmým předpokladem je absolvovaný akreditovaný dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a následně výcvik v supervizi. Nutno také dodat, že vzdělávání supervizora je nekončící proces a očekává se od něj neustálá práce na vlastním osobnostním a pracovním rozvoji, mj. i formou své vlastní supervize.

Nedílnou součástí kvalifikace supervizora jsou zkušenosti s poskytováním vzdělávacích programů či s vedením pracovních týmů – v rámci supervize to lze využít např. ve smyslu podpory výhodného poměru mezi zaměřením na vztahy a výkon, dále ve smyslu pomoci vytvářet příznivou atmosféru v rámci pracovního společenství, s cílem umožnit jednotlivcům v týmu osobnostní a profesní růst a s ním obohatit celý tým.