PhDr. Jitka Cápalová

psycholog pro děti a dospělé, terapeut
supervizor, člen Českomoravského institutu pro supervizi a klučiny

(více informací o PhDr. Jitce Cápalové najdete zde)

Kromě ostatních služeb vyplývajících z mé kvalifikace a odborné praxe nabízím také individuální i týmovou supervizi pro lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích, popř. vedou skupiny či týmy.

Odborné zázemí poskytování supervize

Jsem zastáncem integrovaného přístupu v supervizi. Nejsem tedy omezena na jednu konkrétní metodu, ale v každém individuálním případě propojuji užitečné podněty z různých směrů a spolu s klienty vytvářím jedinečný způsob komunikace o vymezeném problému.

Podmínky poskytování supervize

Individuální supervize:
Supervizi pro jednotlivce nabízím v prostorech Psychoterapeutického centra Řipská.

Týmová supervize:
Pokud jde o supervizi ve skupinách či týmech, jsem ochotná po dohodě dojet na Vaše pracoviště, bude-li to v rámci Prahy.

Cena dle ceníku uvedeného na stránkách Psychoterapeutického centra Řipská, popř. dohodou.

Podrobné podmínky o spolupráci budou předem prodiskutovány a následně ošetřeny oboustranně závazným kontraktem.