Základní dělení psychoterapie - směry psychoterapie

U kolébky psychoterapie stála významná osobnost, neuropsychiatr, zakladatel psychoanalýzy a rodák z Příbora na Moravě Sigmund Freud. V roce 1900 vydal svůj Výklad snů a tímto datem lze časovat i vznik psychoanalýzy. Na počátku 20. století položila tedy psychoanalýza základy psychoterapie, která se postupně rozvinula do mnoha nových směrů a proudů. K dalšímu vývoji přispěli v počátcích mj. C. G. Jung (analytická psychologie), A. Adler (individuální psychologie), A. H. Maslow (humanistická psychologie) a B. F. Skinner (behaviorismus).

V současnosti existuje několik desítek základních přístupů, pro naše účely a jednoduchou orientaci zde však uvedeme jen devět nejzákladnějších:

Použitá literatura:
Vymětal J., (2003): Úvod do psychoterapie, Grada
Kratochvíl S., (2006): Základy psychoterapie, Portál