Psycholog pro dospělé

Neváhejte obrátit se na psychologa o pomoc

V terapeutickém centru pracují psychologové, kteří jsou připraveni Vám pomoci. Neváhejte se na nás obrátit ještě dnes. Často pomůže již první návštěva, kde se můžete svěřit s tím, co Vás trápí a dovědět se o možnostech jak s problémem pracovat. Většina potíží přece jen nejde vyřešit ihned, proto doporučujeme pročíst si článek Co je to psychoterapie? Informace o odbornících z našeho centra najdete na stránce Terapeutický tým

 

Pro objednání přejděte na stránku Kontakt

Nejčastější psychické potíže dospělých a dospívajících, kde psychoterapie pomáhá:

 • problémy v mezilidských vztazích
 • partnerské problémy, partnerské krize, ztráta důvěry v partnera, nevěra
 • nízká sebedůvěra, problémy v navazování přátelských či partnerských vztahů, problém s intimitou ve vztahu
 • impulzivita, nestálost v partnerství, zvládání agrese
 • úzkost při kontaktu s jinými lidmi, sociální fobie
 • úzkost a strach, úzkostná povaha
 • traumatická událost v životě (např. sexuální zneužití, šikana, živelné pohromy)
 • deprese, ztráta životní motivace, hledání smyslu, uzavřenost ve vlastním světě
 • fobie, fobické stavy (klaustrofobie, agorafobie, aj.)
 • panické ataky - vystupňovaná úzkost doprovázená strachem z omdlení či strachem o život, často na první pohled podobná infarktu, avšak bez somatického nálezu
 • závislosti - závislost na alkoholu, závislost na drogách, závislost na automatech (gambling), aj.
 • psychosomatické potíže

Chcete-li se dovědět více o rozličných psychických potížích a jejich roztřídění, doporučujeme přečíst si článek Klasifikace duševních poruch.