Dynamická psychoterapie

Dynamická psychoterapie je poměrně široce pojatý přístup, který je původně odvozený od psychoanalýzy – navazuje na její koncepci významu nevědomé psychické činnosti a intrapsychických konfliktů, stejně jako zážitků z dětství. V současném pojetí je v rámci tohoto druhu psychoterapie věnována pozornost veškerým emočně významným momentům z klientova života s tím, že jejich energetický potenciál je využit pro ovlivnění současných neurotických projevů. V původní psychoanalýze upřednostňovaný důraz na sexualitu je dnes posunut spíše na aktuální problémy v sociálních vztazích či na způsoby řešení problémů.

Dynamického přístupu lze využívat v individuální, skupinové, párové i rodinné psychoterapii.

Pokud jde o individuální terapii, základní technikou je nedirektivní psychoterapeutický rozhovor, v jehož průběhu se terapeut snaží vytvořit přátelskou a pro pacienta bezpečnou atmosféru. Jeho cílem je porozumění subjektivně významným momentům z klientova života a jejich případné souvislosti s jeho aktuálními obtížemi. Důraz je tedy kladen na bezpečnou, nenásilnou podporu sebepoznávání klienta, což samo o sobě přispívá k posilování jeho schopností řešit svou situaci vlastními silami. Terapeut je klientovi průvodcem a oporou. To vše může proběhnout za podmínky navázání kvalitního psychoterapeutického vztahu klienta a terapeuta s tím, že nemalou roli zde hraje terapeutova osobnost, erudice, zkušenost, trpělivost a schopnost empatie.

Ve skupinové, párové a rodinné terapii se navíc k podpoření kvalitativního růstu osobnosti zúčastněných využívá léčebného potenciálu tzv. skupinové dynamiky, popř. dynamiky systémů. Pod těmito pojmy si můžeme představit veškeré dění a interakce, které mezi klienty během sezení probíhají. Terapeuticky lze využít i možnost identifikovat se s druhými, učit se z jich zkušenosti, v bezpečné situaci s nimi vstupovat do konfliktu či vyjadřovat nesouhlas apod.

SUR – specificky český výcvikový model a přístup k dynamicky orientované psychoterapii, uznávaný Evropskou psychoterapeutickou asociací EPA. Kromě psychodynamických modelů tvořivě zpracovává i podněty z humanistických, existenciálně orientovaných a interpersonálních směrů psychoterapie.

Dynamické psychoterapii se v Psychoterapeutickém centru Řipská věnuje