PhDr. Jitka Cápalová

psycholožka a psychoterapeutka

Psycholožka a psychoterapeutka orientovaná na psychodiagnostiku a psychoterapii dětí, dospívajících a jejich rodin. Dále pak nabízí terapeutickou práci s dospělými a páry. Nabízí také supervizi a lektorování o tématech týkající se její profese a praxe.

Absolvovala psychoterapeutické a odborné vzdělání zaměřené na klinickou a pedagogickou psychologii (FF UK v Praze, Pražská psychoterapeutická fakulta). Má ukončený psychoterapeutický výcvik SUR. Dále akreditované kurzy hypnózy, logoterapie, stress managementu, telefonické krizové intervence, kurzy zaměřené na terapeutickou práci s rodinou, práci s dětmi s výchovnými problémy a poruchami chování. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a terapií dětí, mládeže i dospělých. Absolvovaný výcvik supervize.

Pomoci Vám může např. s potížemi z oblasti školní docházky a úspěšnosti, problémy s adaptací předškoláků a školáků na prostředí mimo rodinu, výchovnými problémy, s problematikou spojenou s dospíváním, vztahovými a komunikačními problémy. Provede Vás procesem hledání vnitřní rovnováhy v souvislosti se zvládáním náročných životních situací a traumat, při pocitech selhání či úzkosti, deprese.

Pracuje jak formou individuálního poradenství a terapie, tak i formou párové, rodinné či skupinové terapie. Poskytuje supervizi pro jednotlivce i kolektivy/ případovou i týmovou.

Je zastáncem psychodynamického přístupu k psychoterapii. V indikovaných případech nabízí klientům hypnózu jako součást terapeutických sezení.

Kromě psychoterapeutického centra Řipská pracuje ve středisku výchovné péče. Léta psychologické praxe v diagnostickém ústavu pro děti a mládež, na základní škole, na pozici supervizora na Lince bezpečí.

Podrobnější informace -> profesní životopis Jitky Cápalové.

PhDr. Jitka Cápalová není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.