Dětský psycholog - problematika dětí a dospívajících

Obraťte se s problémy na dětského psychologa, psychoterapeuta

Dětský psycholog se mj. zabývá psychoterapeutickou prací s dětmi a dospívajícími, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných potíží souvisejících s péčí o dítě.

V našem týmu se problematice dětí věnuje Mgr. Jitka Záhorská, PhDr. Jitka Cápalová a Mgr. Hana Novotná.

 

Pro objednání přejděte na stránku Kontakt

 

Více informací o našich dětských psycholozích a dalších odbornících z centra najdete na stránce Terapeutický tým.

Jak dětský psycholog, terapeut pracuje

Terapeutická péče o děti může probíhat formou individuální nebo rodinné terapie či cílenou podporou některého z rodičů. Většinou jde o kombinací těchto přístupů, a to po vzájemné dohodě s klienty. Rodinná terapie je metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy, týkajících se rodičů, dětí a vztahů v rodině. Rodina je chápána jako uzavřený systém, kdy narušením jeho rovnováhy může vzniknout např. nemoc nebo symptom. Smyslem terapie je pak rekonstrukce, restrukturalizace rodinných vazeb a komunikačních vzorců tak, aby mohlo dojít opět k pozitivnímu vývoji dětí i celé rodiny. Při práci s terapeutem tak dostávají členové rodiny prostor k hledání nových pohledů, řešení a následně dosažení potřebné změny.

Cílové oblasti, kde Vám dětský psycholog či terapeut může pomoci:

 • vývojové otázky, specifika různých věkových skupin
 • schopnost adaptability dítěte, reakce na nové situace a prostředí
 • psychosomatické obtíže (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, enuréza, enkopréza, apod.)
 • ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou (specifická porucha chování)
 • poruchy příjmu potravy
 • potíže spojené s úzkostí, strachem, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek
 • problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, atd.)
 • situace dětí v konfliktním rodičovském vztahu, v rozvodové i porozvodové situaci
 • poradenská činnost v oblasti profesní orientace a volby povolání
 • podpora rodinám se zdravotně postiženým dítětem
 • krizové situace, podpora v náročných životních situacích

Podrobnější informace na www.detsky-psycholog-praha.cz