Mgr. Jitka Záhorská

psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé a dětský psycholog

Studium jednooborové psychologie ukončila v roce 2002 na FF Masarykovy Univerzity v Brně. Ve své praxi se věnuje psychologické diagnostice a poradenství - cílovou skupinou jsou děti od předškolního věku po dospívající mládež. Spolu s jejich rodinami se zaměřuje na řešení potíží v rodinném či školním prostředí.

Poskytuje individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii (Institut rodinné terapie, Praha). Supervize PhDr. Zdeněk Rieger. Dále systematický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (Odyssea-Mezinárodní institut KBT, Praha). Je členkou České společnosti kognitivně-behaviorální terapie (ČSKBT). V rámci této praxe poskytuje také individuální a skupinovou psychoterapii pro dospělou klientelu (problematika úzkostných poruch, fobií, posttraumatická stresová porucha, OCD, somatoformní poruchy, deprese apod.). Supervize MUDr. Michaela Novotná.

Mgr. Jitka Záhorská není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.

Mgr. Záhorská nepřijímá nové klienty.

Přečtěte si ukázky z terapie klientů Jitky Záhorské:

Jitka Záhorská - ZnamyLekar.cz