Kraniosakrální Biodynamika (KSB)

KSB je terapeutická metoda, která pomáhá našemu nervovému systému, aby se z aktivovaného stavu přeladil do stavu zklidnění a přirozeného rovnováženého nastavení. Tímto způsobem nám dává možnost, abychom začali přirozeně regenerovat a obnovovat vlastní energetické zdroje na úrovni fyzické i psychické. Vzniká tak prostor pro postupné uvolňování napětí v našem organismu.

Jde o přístup založený na práci s tělem. Úkolem terapeuta je podpořit celkové zklidnění klientova systému a poté poskytnout prostor pro přirozené zpracovávání a zkompletování prožitých nebo práve prožívaných zkušeností, které mohou působit jako zátěže na různých rovinách.

Jde o způsob práce, který je neinvazivní a respektuje potřeby a projevy klienta. Terapeut je v roli, kdy podporuje, doprovází a napomáhá klientovi zvědomovat proces, kterým prochází.

KSB ošetření probíhá v klidné a bezpečné atmosféře, kdy klient leží oblečen na lehátku a terapeut mu po předchozí dohodě přikládá ruce na různá místa na těle nebo pod tělo. Následně setrvává s klientem v jemném, klidném a bezpečném doteku. Nejde o masáž, ale o navození stabilní a klidové atmosféry, v níž může systém klienta začít spontánně regenerovat a zpracovávat témata, kterým v danou chvíli potřebuje věnovat pozornost.

KSB vychází z fyziologie našeho těla a v západním světě má své důležité místo jak v oblasti medicíny, tak psychologie. Počítá s propojením na úrovních tělo-mysl-emoce. I když primárně pracuje na úrovni těla, dává prostor také procesům, které se mohou vynořit na úrovni emoční nebo myšlenkové. Během ošetření probíhá verbální komunikace terapeuta s klientem.

KSB je možné aplikovat u různých typů potíží. Osvědčuje se u psychosomatických projevů, může být velmi prospěšná u klientů s depresivními a úzkostnými stavy, stejně tak v případech posttraumatické symptomatiky. Podporuje úzdravné procesy u somatických obtíží (bolesti pohybového aparátu, poúrazové stavy). Protože jemným způsobem prohlubuje kontakt s vlastním tělem a prožíváním, je podpůrným prostředkem v procesu osobního růstu.

KSB terapeut v Psychoterapeutickém centru Řipská