Mgr. Tereza Pospěchová

psycholožka a psychoterapeutka

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Masarykovy Univerzity v Brně. Prošla čtyřletým systematickým výcvikem v Gestalt terapii a dvouletým výcvikem v Kraniosakrální Biodynamice. Pracovala ve Speciálně pedagogickém centru (diagnostika dospívajících klientů se zdravotním postižením, zejména tělesným) a v Diagnostickém ústavu pro mládež (diagnostika, krizová intervence, poradenství a psychoterapie u dospívajících klientů s poruchami chování). V současné době působí jako psycholožka ve Škole pro zrakově postižené. V Psychoterapeutickém centru Řipská pracuje s dospívajícími a dospělými klienty. Ráda nabídne individuální terapeutická setkání lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, procházejí krizí, mají potíže ve vztazích, potýkají se se závislostí, trpí depresivními, neurotickými, psychosomatickými nebo posttraumatickými příznaky. Vítáni jsou i ti, kteří mají zájem pracovat na vlastním seberozvoji. Terapeutická setkání probíhají formou rozhovoru (Gestalt terapie) nebo formou jemné dotekové práce na lehátku (Kraniosakrální Biodynamika). Více informací o těchto metodách je uvedeno v článcích na úvodní straně tohoto webu. Práci Terezy Pospěchové superviduje PhDr. Jaromír Chrášťanský.

Podrobnější informace -> profesní životopis Terezy Pospěchové.

Mgr. Tereza Pospěchová není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.

Tereza Pospěchová - ZnamyLekar.cz