Mgr. Hana Novotná

Terapeutka pro děti a dospělé

Vystudovala jednooborové studium Psychologie na PedF Univerzity Karlovy v Praze, odborným zájmem při studiu byla problematika náhradní rodinné péče. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR se zaměřením na neverbální metody, v současné době je frekventantkou výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (KBT). Dále absolvovala kurz krizové intervence a další kurzy a semináře zaměřené na psychodiagnostické a relaxační metody, poradenskou či terapeutickou práci.

Pracuje terapeuticky a poradensky s dospělými a dospívajícími klienty, dětmi a rodinami. V terapii se specializuje na oblast vztahovou a oblast osobního růstu, dále na potíže spojené s úzkostnými stavy, poruchami nálad, posttraumatickou stresovou poruchou a poruchami chování a emocí v dětství a dospívání. Zabývá se také tématem paliativní péče, zvládání náročných (krizových) situací, osobních krizí a nejistot.

Má pracovní zkušenosti z oblasti školství (terapeutická, poradenská, diagnostická a intervenční práce s dospívajícími, dětmi, skupinami a rodinami v rámci diagnostického ústavu a střediska výchovné péče), zdravotnictví (psychodiagnostika, terapie v ambulanci klinické psychologie), pracovní psychologie (psychodiagnostika dospělých, poradenství pro dospělé), a rovněž z vědecké, výzkumné a vzdělávací oblasti.