Mgr. Hana Novotná


Terapeutka pro děti a dospělé

Vystudovala jednooborové studium Psychologie na PedF Univerzity Karlovy, kde pokračuje v doktorském studiu, v rámci kterého se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR se zaměřením na neverbální metody. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím, krizovou intervencí, terapií dětí, dospívajících a dospělých. V poradenství či terapii se zaměřuje především na problematiku vztahovou, komunikační, spojenou s dospíváním a jinými životními milníky, dále na zvládání náročných životních situací, osobních krizí a nejistot. Pracuje formou individuální, rodinné a skupinové terapie. Pracovně působí v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2, a v ambulantním oddělení střediska výchovné péče.

Mgr. Hana Novotná není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.