CV Jitka Cápalová

Narozena v roce 1977 v Havlíčkově Brodě.

Zaměstnání:

 • od roku 2013 – dosud pracuje v Psychoterapeutickém centru Řipská - www.psycholog-praha.cz
 • od roku 2013 – dosud: Středisko výchovné péče Klíčov, Praha 9 - psycholog
 • 2003 - 2013: Diagnostický ústav Dobřichovice - psycholog
 • 2001 - 2003: Linka bezpečí pro děti a mládež - kmenový supervizor
 • 2001 - 2003: ZŠ Bronzová, Praha 5 - školní psycholog

Vzdělání:

 • 2016 ukončen výcvik supervize, členem ČMISK, EASC
 • 2006 státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce na FF UK v Praze
 • 2004 - 2007 výcvikový program SUR
 • 2000 - 2005 FF UK v Praze – jednooborová psychologie
 • 1998 - 2003 Pražská psychoterapeutická fakulta
 • 1996 - 2001 PedF ZČU Plzeň – pětileté magisterské studium učitelství pro SŠ, obor psychologie – český jazyk

Další odborné a vzdělávací aktivity:

 • 2013 Kurz Hypnózy (vedený prof. Kratochvílem)
 • 2006 Aktivní participace na tematické konferenci: Guidance for Youth at risk - Potsdam
 • 2005 Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii
 • 2004 Kurz WISC III, Test kresby stromu, Kazuistický seminář k testu postavy, Metodika práce s problémovými dětmi, práce s problematickou výchovou nebo školní skupinou, Poruchy chování z pohledu sociologického a psychologického
 • 2003 Výcvikový kurz telefonické krizové intervence (Remedium), Seminář Critical Incident Stress management - Basic, Test ruky a Lüscherův test, Test kresby postavy, Odborná stáž u školní psycholožky na SŠ
 • 2002 Výcvikový a výukový program Strukturované metody logoterapie
 • 2001 Stáž v Kruhu (Klíčov), účast na skupinách drogové prevence pro školy
 • 1999 Praxe v Pedagogicko psychologické poradně Plzeň 3

Publikace:

Preiss, M., Stránecká (Cápalová), J., Rodriguez, M., Kořínek, D.: Číselný čtverec jako neuropsychologická zkouška pozornosti u dospělých osob. Psychiatrie 3/2003.