Mgr. Irena Beranová

dětský psycholog klinická psycholožka a psychoterapeutka pro děti a rodiče

Věnuje se diagnostice a terapii dětí a dospívajících. Absolvovala studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze, studium pedagogiky tamtéž, atestaci z klinické psychologie v Praze. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje psychodiagnostice dětí a dospívajících, rodinné terapii, skupinové terapii a individuální terapii. Pracovala na dětské psychiatrické klinice FN v Motole (s lidmi s poruchami autistického spektra, poruchami příjmu potravy, s dlouhodobě nemocnými a jejich rodinami atd.; psychodiagnostika, rodinná, skupinová a individuální terapie), jako výzkumný pracovník při II. lékařské fakultě v Praze, jako školní psycholog (práce s dětmi s poruchami chování a učení, práce s rodinou, artefiletika, odborné poradenství v oblasti volby povolání apod.). Aktuálně se věnuje diagnostice a práci s lidmi s poruchou autistického spektra. Absolvovala kurz arteterapie, kurz práce s tělem, kurz herní terapie, kurz rodinné terapie, kurz v psychoonkologii, výcvik PCA v poradenství a psychoterapii v Brně.