Mgr. Michal Kniha


psychoterapeut pro dospívající a dospělé, mediátor

Absolvoval magisterské studium speciální pedagogiky PedF UK. Má dlouhodobou praxi v sociální práci a v poskytování krizové intervence na mnoha linkách důvěry.

Kromě individuální, párové a rodinné terapie se také věnuje mediaci konfliktů a doprovázení rodin v situacích rozvodu či rozchodu.

Absolvoval sebezkušenostní a teoretickou část výcviku v skupinové psychoanalytické psychoterapii. Je lektorem kurzů krizové intervence a využívání jejich technik při práci s druhým člověkem.

V terapeutické praxi se zaměřuje na práci s dospělými a dospívajícími klienty, kteří trpí úzkostnými potížemi, potížemi ve vztazích či klienty, kteří potřebují podpořit při hledání vlastní životní cesty.

Práci Mgr. Michala Knihy superviduje PhDr. Jiří Broža.

Michal Kniha - ZnamyLekar.cz