Mgr. Klára Jalovcová


terapeutka pro dospělé a dospívající, mediátorka

Vystudovala na ZSF JU bakalářský obor rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Magisterské studium sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii pak absolvovala na PVŠPS. V rámci psychoterapeutického vzdělání absolvovala v Praze komplexní vzdělávací program PCA v poradenství a psychoterapii a nástavbový výcvik v rodinné a párové terapii (Anima terapie Praha). Vzdělání si doplnila také o výcvik v mediaci (AMČR) s následnou specializací na mediaci rodinnou.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje problematice rodin s dětmi, ať už formou poradenství nebo terapie (individuální, párové, rodinné či skupinové). Zaměřuje se na práci s dospělými a dospívajícími klienty především v oblasti sebepoznání, vztahové a výchovné problematiky, zvládání náročných životních situací a traumatických zkušeností (domácí násilí, syndrom CAN, ztráta blízkého a další).