Psychoterapeutické centrum Řipská

Psychoterapie Řipská, Praha - psychologové

Aktuální informace

V tuto chvíli přijímáme do terapie dospělé, dospívající i dětské klienty.

Psychologická pomoc pro děti i dospělé

Psycholog Praha poskytuje psychologickou a terapeutickou pomoc pro děti i dospělé a nabízí informace o rozličných psychických potížích. Psychoterapeutické centrum Řipská sdružuje tým odborníků psychoterapeutů a psychologů včetně dětského psychologa ve společné spolupráci s psychiatry. Jestliže hledáte pomoc v podobě psychologické konzultace či psychoterapie, nabízíme Vám příležitost seznámit se s možnostmi, které jsme schopni a ochotni Vám nabídnout.

Pro objednání přejděte na stránku Kontakt
 

Pro Vaši lepší představu, jak může terapie u nás probíhat, přečtěte si Příběhy z terapie našich klientů.

Články z oblasti psychologie a psychoterapie

Naše stránky rovněž poskytují články a informace, které slouží k lepší orientaci ve Vaší situaci, abyste mohli plnohodnotně zvážit své rozhodnutí, zda se chcete a potřebujete svěřit do naší péče.

Anonymita a důvěra, respekt ke každému klientovi

Chápeme, že takové rozhodnutí stojí značnou dávku odvahy. Často v naší společnosti také překonáváme pocity studu a viny, že nedokážeme pomoct sami sobě nebo že na nás druzí budou pohlížet s despektem jako k někomu slabšímu či méněcennému. Rádi bychom Vás v tomto smyslu podpořili naším přístupem k Vám, jako k plnohodnotným lidským bytostem, které se ocitli v nouzi či v problému a kterým jsme ochotni a schopni pomoci. Vaše anonymita a důvěrnost sdělení je námi zabezpečena. Důstojnost a respekt k člověku jako takovému je naší prioritou.

„Tři věci ať přeje si člověk: Sílu smířit se s tím, co nemůže změnit, odvahu jednat, aby změnil, co může a moudrost odlišit jedno od druhého.“
Antické přísloví

Burn out syndrom – syndrom vyhoření

Každodenní stres a pracovní vytížení trvající příliš dlouho narušují naší psychickou i fyzickou rovnováhu. Nedbáme-li v takovém případě zásad duševní hygieny (podpora duševního zdraví), může nás nepříznivě postihnout tzv. syndrom vyhoření (z angličtiny burn out syndrom, v USA uznáván jako nemoc z povolání). Tento syndrom se nejčastěji projevuje u pracovníků v pomáhajících profesích (obecně u těch, kteří pracují s lidmi), kteří se setkávají se silnou emoční zátěží.

Poruchy osobnosti

Osobnost každého jedince je charakterizovaná relativně stabilním a trvalým souborem typického chování a emocí. Dále ji vymezují charakter (je utvářen výchovou a dalšími sociálními faktory – kultura, hodnoty, postoje, atd.) a temperament (ten je považován za dědičný).

Oblast poruch osobnosti, kde není úzkost typická, charakterizují mj. konfliktní mezilidské vztahy, na kterých se člověk svým chováním ne zcela vědomě sám podílí. Velmi pravděpodobně je toto chování důsledkem dřívějších zkušeností z dětství a dospívání a
přetrvává v dospělosti.

Základní dělení psychoterapie - směry psychoterapie

U kolébky psychoterapie stála významná osobnost, neuropsychiatr, zakladatel psychoanalýzy a rodák z Příbora na Moravě Sigmund Freud. V roce 1900 vydal svůj Výklad snů a tímto datem lze časovat i vznik psychoanalýzy. Na počátku 20. století položila tedy psychoanalýza základy psychoterapie, která se postupně rozvinula do mnoha nových směrů a proudů. K dalšímu vývoji přispěli v počátcích mj. C. G. Jung (analytická psychologie), A. Adler (individuální psychologie), A. H. Maslow (humanistická psychologie) a B. F. Skinner (behaviorismus).

Rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a psychoterapeutem?

Termíny psychologie, psychiatrie a psychoterapie vycházejí z řeckého pojmu psyché (duše), a proto není divu, že laikovi často tyto disciplíny splývají. Předmětem zájmu všech tří oborů je duše neboli psychika člověka, každý z nich se k ní však přibližuje na jinou vzdálenost a používá různých nástrojů, jak ji poznat či léčit.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku