Mgr. Petra Hrdličková

psycholožka, terapeutka a koučka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Prošla čtyřletým výcvikem PCA v poradenství a psychoterapii v PCA Institut Praha (tzv. „Na člověka zaměřený přístup“ C. R. Rogerse), má základní kurz krizové intervence, výcvik v Motivačních rozhovorech a výcvik Akreditovaný profesionální kouč. Od roku 2019 je v České asociaci pro psychoterapii.

Praxi s klienty získala na stážích v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech a v Krajské nemocnici Pardubice. Pracovala s klienty v ambulanci klinické psychologie, v neziskových organizacích, jako školní psycholožka i s manažery firem jako psycholog, lektor a kouč. Pracuje také jako online terapeut na Hedepy.cz.

V psychoterapeutickém centru Řipská pracuje individuálně s dospívajícími a s dospělými klienty. Zaměřuje se na životní změny, kariérové změny, syndrom vyhoření, ADHD, úzkosti, deprese, nízké sebevědomí, problémy ve vztazích, závislosti, osobní rozvoj a sebepoznání. Za hlavní prostředek terapeutického procesu považuje vřelý a přijímající terapeutický vztah. Vychází především z rogeriánského přístupu, který klade důraz na empatii, přijetí a autenticitu, ale zároveň terapii přizpůsobuje každému klientovi podle jeho potřeb a individuality. Pracuje také s prvky motivačních rozhovorů a KBT.

Mgr. Petra Hrdličková není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.

Petra Hrdličková - ZnamyLekar.cz