Mgr. Pavlína Sadilová

koučka a psychoterapeutka

Koučka a psychoterapeutka orientovaná na systemický přístup v koučinku i terapii. Zaměřuje se zejména na individuální a párovou práci s dospělými klienty.

Absolventka magisterského studia na PF UJEP v Ústí nad Labem. Koučovací výcvik absolvovala v Koučink Centru Praha; následně pak koučovací výcvik The Inner Game Core Program pod osobním vedením Timothy Gallweye na Inner Game International School a další specializační koučovací programy, kromě jiných např. 9 Disciplins of Whole Brain Thinking na Erickson College International pod osobním vedením Marilyn Attkinson.

Absoloventka 5-letého výcviku v systemické psychoterapii "Umění terapie", pod vedením I.Úlehly a Z.Macka.

S klienty pracuje od r. 2013. Původní zaměření na vrcholově sportující klienty postupně rozšířila o nesportovní klientelu. V rámci spolupráce s neziskovou organizací Rozum a Cit získala zkušenosti s rodinnou terapií, prací s dospívajícími i specifiky náhradní rodinné péče. V rámci dalších projektů pak pracovala zejména s maminkami, které po ukončení rodičovské dovolené trpí nedostatkem sebevědomí a motivace a hledají (nejen) pracovní seberealizaci.

Věnuje se individuální a párové terapii dospělých a na výkon, změny či osobní rozvoj zaměřenému koučinku. Zaměřuje se zejména na vztahová témata, dále pak na oblasti sebevědomí, sebepojetí, seberealizace, životních změn a stresu.

Pracuje formou individuální a párové terapie.

Mgr. Pavlína Sadilová není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby. V rámci preventivních programů spolupracuje s VZP a ČPZP, jejichž klienti mohou získat příspěvek na terapii dle aktuálních podmínek dané pojišťovny.