Mgr. Martina Salamonová

psychoterapeutka pro dospělé a dospívající

Ve své praxi se věnuje dospělým, dospívajícím a dětem ve věku od 12 let individuální a párovou formou.

Je absolventkou oboru Sociální pedagogika na PF Ostravská univerzita, Sociální práce s poradenským zaměřením na FF Ostravská univerzita a jednooborové psychologie na FF Univerzita Palackého v Olomouci. Základním absolvovaným akreditovaným výcvikem je Transformačně systemická terapie (TST) vycházející z Modelu růstu Virginie Satirové (rodinná terapie). Cílem tohoto přístupu je pozitivně směrovaná změna a podpora při hledání růstového potenciálu a jedinečnosti člověka. Dalšími výcviky jsou krizová intervence, mediace, Sandtray – zážitkový přístup práce na pískovišti aj. Klinické stáže absolvovala na pracovištích pro dospělé v Kroměříži, Ostravě, Přerově a na pracovišti pro děti v Olomouci.

Svou soukromou terapeutickou praxi zahájila v roce 2005. Dlouhodobě spolupracovala s organizacemi zaměřující se na problematiku rodinného poradenství a terapie (rodinná poradna, Rozum a cit, AMT centrum Opava aj.) a na problematiku podpory osob s duševním onemocněním (Krizové centrum Ostrava, CDZ Kyjov aj.) a dospělých osob s Aspergerovým syndromem (NAUTIS) aj.

Nejčastěji se na ni obracejí klienti se vztahovými a komunikačními obtížemi v rámci rodinného, párového, pracovního či školního kontextu, akutními změnami, s projevy deprese, úzkostmi. Také mají zájem o sebepoznávání, psychohygienu, seberozvoj a osobnostní růst.

Je členkou České asociace pro psychoterapii, SOFT a Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

Terapii vnímá jako cestu doprovázení a společného hledání zdrojů jedinečnosti člověka. Důvěřuje, tomu že: "Svět je lepší místo, protože JÁ, TY, VY na něm jsme".

Mgr. Martina Salamonová není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby. Je zapojena do projektu VZP: Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory.