Mgr. Martin Kotek

Psycholog a terapeut pro dospívající a dospělé

Absolvent jednooborového magisterského studia psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii pod vedením prof. Jána Praška a MUDr. Petra Možného (Mezinárodní institut KBT Odyssea) a výcviku v motivačních rozhovorech pod vedením PhDr. Jana Soukupa. Je členem České společnosti pro KBT.

Psychologické a poradenské práci se věnuje již od studií a od započetí výcviku i práci terapeutické. Má zkušenosti z klinické praxe, psychodiagnostiky, personální psychologie i z práce s dospívajícími klienty. V rámci své současné praxe se věnuje především zvládání stresových a zátěžových situací a zpracovávání akutní reakce na stres. Na základě svých dosavadních praktických zkušeností vidí největší potenciál v člověku samotném - klient sám je největším odborníkem na vlastní život, jen k tomuto uvědomění potřebuje trochu dopomoct.

Terapeutickou praxi vnímá jako spolupráci na řešení problémů, rozhodnutí vstoupit do terapie jako projev síly a odhodlání, nikoli známku slabosti. Všichni někdy potřebujeme své potíže ventilovat a systematicky na nich pracovat. Nabízí proto možnost společně probrat a řešit jak běžné životní starosti, tak i specifické a chronické potíže. Vyznává autentický a otevřený přístup k porozumění aktuální tíživé situaci, ať už se bude jednat o různé druhy obav, potíže se sebevědomím, změny nálad, stres, nespavost, životní obraty anebo třeba potíže ve vztazích.

Mgr. Martin Kotek není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.