Mgr. Martin Klouda

klinický psycholog a terapeut

Absolvoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze a bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FHS UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje práci s krizí. Přes deset let pracoval na různých pozicích na telefonické lince krizové intervence – Linka bezpečí, mj. i jako její vedoucí. V současné době pracuje jako psychoterapeut – poskytuje individuální i skupinovou psychoterapii. Mimo práce v soukromé praxi pracuje také na Psychosomatické klinice v Praze, kde vede skupinu v denním stacionáři pro klienty s psychosomatickými onemocněními a věnuje se individuální psychoterapii. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii i atestaci v klinické psychologii. Je lektorem výcviku v telefonické krizové intervenci. V psychoterapeutické praxi se zaměřuje na dospělé klienty v akutní krizi, na osoby procházející obtížnými životními obdobími a také na terapii úzkostných a depresivních stavů, či prostě jen na podporu osobnostního rozvoje člověka. Jeho práci superviduje PhDr. Stanislava Dudová.

Mgr. Martin Klouda není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.