Mgr. Jarmila Honsová

terapeutka pro dospělé, dospívající a děti

Vystudovala VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty obor: Sociální práce. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku SUR na Skálově Institutu (Addiction training institute) v délce trvání 970 hodin.

Dále absolvovala tyto nadstavbové výcviky:

 • Dvouletý výcvik v aktivní imaginaci pod vedením Mgr. Jakuba Zlámaného, PhD. (daseinsanalytický a jungiánský přístup).
 • Tříletý supervizní výcvik pod PVŠPS
 • Mezinárodní výcvik s drogově závislými HIV pozitivními
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Dvouletý výcvik v prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – Institut Filia
 • Výcvik drogové prevence u dětí a mládeže – Společnost pro zdraví dětí a dospívajících (MUDr. Hana Fifková, MUDr. Ondřej Trojan)
 • Výcvik v prevenci rizikového sexuálního chování u dospívajících (MUDr. Hana Fifková)

Má zkušenosti nejen s prací se závislými klienty, ale z této 27 leté praxe na rezidenčním oddělení závislostí PN Bohnice vychází. V rámci práce se závislými získala další zkušenosti v oblasti partnerské a rodinné terapie, úzkostných a depresivních poruch, vedení skupin klientských, růstových a rodičovských.

V posledních dvou letech vedla práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami na Benešovsku v rámci projektu Kopretina.

Má 28 let praxe v primární prevenci rizikového chování u dětí a dospívajících ve školství – prevence všeobecná, selektivní a indikovaná.

Práce s dospělými:

 • problematika závislostí na návykových látkách a procesech, včetně práce s rodinou
 • úzkostně depresivní poruchy s panickou atakou
 • problematika partnerských vztahů, vztahů s dětmi
 • řešení konfliktů
 • osobnostní rozvoj

Práce s dětmi a dospívajícími:

 • školní a vztahové problémy
 • podpora sebevědomí
 • komunikace
 • problémy s autoritou
 • šikana
 • užívání návykových látek
 • práce s rodinou

Mgr. Jarmila Honsová není zdravotnický pracovník a neposkytuje zdravotnické služby.