dr. Eva Jelínková


psychoterapeutka pro dospívající a dospělé, mediátorka

Absolventka Psychoterapeutické fakulty Pražské vysoké školy psychosociálních studií, psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém směru, a výcviku mediace.

Věnuje se individuální a párové psychoterapii dospělých a dospívajících, a mediacím.

V individuální terapii se zaměřuje zejména na úzkostné a panické poruchy, deprese, závislosti, poruchy příjmu potravy, zpracování životních ztrát, jako je úmrtí, rozvod, rozchod, pomoc osobám pečujícím o umírajícího nebo osobu odkázanou na pomoc druhých, řešení konfliktů, osobnostní růst a změny, zaměřené zejména na posílení pocitu vlastní hodnoty, sebeúcty a seberealizace.

V párové terapii se zaměřuje zejména na řešení partnerských konfliktů, krizí, rozchodů a rozvodů, a na spory rodičů, týkající se dětí.

Poskytuje mimosoudní řešení sporů (mediaci), zejména ve sporech rodičů o výchovu a výživu dětí.

Eva Jelínková není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.

Eva Jelínková - ZnamyLekar.cz