CV Kateřina Bartošová

Narozena v roce 1975.

Zaměstnání:

 • od roku 2010 – dosud psychoterapeutická praxe v Psychoterapeutickém centru Řipská - www.psycholog-praha.cz
 • 2009 - 2010 poskytování individuální psychoterapie v nestátním zdravotnickém zařízení v Praze
 • 2002 - 2009 zaměstnána jako klinický psycholog v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě (dlouhodobá terapeutická péče o pacienty s mentální retardací, chronickým psychotickým onemocněním a seniory)
 • 2008 - 2009 zaměstnána v manželské a rodinné poradně v Jihlavě (poskytování ambulantní individuální a párové psychoterapie)
 • 2007 - 2013 ko-facilitátorka výcvikového psychoterapeutického programu pro budoucí terapeuty ve spolupráci s českým institutem PCA v Brně.

Vzdělání:

 • 2010 PCA - přímé a nepřímé postupy v psychoterapeutické práci s tělem v Brně
 • 2009 funkční specializace v systematické psychoterapii v Praze
 • 2007 - 2008 Certifikovaný diagnostický kurz Rorschachovy metody v Brně
 • 2007 - 2008 Kurz neverbálních technik v Praze
 • 2005 atestace v oboru klinická psychologie a registrace Ministerstvem zdravotnictví ČR jako samostatný klinický psycholog
 • 2000 - 2004 ukončený výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA) v Brně
 • 2002 absolventka jednooborového magisterského studia psychologie na FF MU v Brně