PhDr. Jana Krištofová

terapeutka, arteterapeutka, grafoložka

Věnuje se jednotlivcům, párům i rodinám, které se dostaly do tíživé životní situace.

Absolvovala FF UK v Praze obor kulturní antropologie, dále akreditovaný čtyřletý výcvik v růstové Transformační systemické terapii Virginie Satirové (TSTVS). Cílem této terapie je pomoci klientovi objevit jeho zdroje pro dosažení pozitivního, kvalitnějšího života. V rámci TSTVS pracuje také metodou „Sand Tray“ - Sochy a obrazy v písku. V tomto přístupu se dále vzdělávala na seminářích vedených Madeleine De Little M. Sc. Kanadská lektorka terapii TSTVS obohatila o další rozměr, který činí celou terapii laskavější a efektivnější. Lze hovořit o „terapii hrou“. Jana Krištofová dále nabízí vhled do osobnosti člověka také přes grafologii, se kterou se setkala před více než 25 lety ve Francii a ve studiu pokračovala v ČR. Nejen písmo odráží psychosomatický stav jedince, ale i kresby a výtvarné projevy. Proto se věnuje také arteterapii, analýze kresby a terapeuticky využívá práci s mandalou. Na toto téma pořádá také semináře. Absolvovala výcvik Mediace a mediační techniky.

Dlouhodobě spolupracuje se Střediskem výchovné péče - Ambulance Praha 5 a Domovem Alzheimer. Příležitostně vede terapeutické skupiny a pracovala také v dalších organizacích jako je např. Triadis, Seniorské centrum Mukařov či Sociální centrum Červený hrádek.

Terapeutka říká: „Dokážeme-li si uvědomit a přijmout svou jedinečnost, nalezneme hodně zdrojů, které nám pomohou nejen překonat tíživé životní situace, ale dovolí nám také prožívat okamžiky štěstí, které mnohdy ke své škodě ignorujeme.“

Jana Krištofová není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.