Mgr. Radek Hodoval


terapeut pro dospělé a dospívající

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze a bakalářské studium psychologie na FSS Masarykovy Univerzity v Brně. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA). Dlouhodobě pracuje s lidmi s poruchou osobnosti (pracoval jako terapeut v terapeutické komunitě pro tyto klienty, kde si také osvojil dialekticko-behaviorální přístup), s mladými lidmi ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov se školou) či lidmi se závislostí (terapeut v kontaktních centrech pro závislé). V terapeutickém centru Řipská pracuje s dospívajícími lienty od 14 let a s dospělými klienty. Radek nabízí pomoc při Vašich aktuálních životních potížích, jako jsou prožívání nepříjemných stavů úzkosti, strachu, deprese, osamělosti nebo vnitřní prázdnoty, vyrovnání se se ztrátou, hledání další životní cesty či smyslu života. Terapeutický proces je veden tak, aby pomohl ke zlepšení kvality Vašeho života, k lepšímu sebepoznání i k porozumění Vašemu okolí a k plnějšímu zapojení se do života.

Radek Hodoval - ZnamyLekar.cz