Mgr. Michaela Černá

psychoterapeutka

Absolvovala magisterské studium sociální práce na FF UK. Je absolventkou výcviku v  PCA terapii. V současné době dokončuje výcvik ČSAP v analytické psychologii a jungovské psychoterapii.

Pracovala v krizovém centrum RIAPS, na Lince důvěry , v organizaci Eset-help. Od roku 2004 působí jako terapeutka na Dialyzačních střediscích Dialcorp. Věnuje se také supervizím ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Zaměřuje se na individuální práci s dospělými a dospívajícími klienty v obtížných životních situacích, provázení klientů v obdobích životních krizí.

Mgr. Michaela Černá není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.

Michaela Černá - ZnamyLekar.cz