Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

psycholožka a psychoterapeutka

Je absolventkou jednooborové psychologie na FF UK a Policejní akademie ČR, akreditovaného kurzu v arteterapii a artefiletice a komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu. Ve své psychoterapii tak hojně užívá arteterapeutických technik (výtvarná tvorba jako diagnostický i léčebný prostředek), nástrojů narativní terapie (vyprávění příběhů jako prostředek vytváření identity, reality a vztahů) prvků systemické terapie (práce se zakázkou, na řešení orientovaný přístup).

V současné době přednáší psychologii a arteterapii na Jihočeské univerzitě,  v ordinaci klinické psychologie terapeuticky pracuje s pacienty trpícími duševními poruchami a poruchami chování (zejm. afektivní poruchy, neurotická onemocnění, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy ).

V Psychoterapeutickém centru nabízí psychodiagnostiku, individuální a párovou terapii dospělých, příp. dětí. Její práci superviduje PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.

Své služby nabízí též v anglickém a francouzském jazyce.

Mgr. Karolina Diallo není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.

Karolina Diallo - ZnamyLekar.cz