Mgr. Hana Vykoukalová

psycholožka a psychoterapeutka

Hana Vykoukalová v současné chvíli bohužel nové klienty nepřijímá.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Masarykovy Univerzity v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA (Přístup C.R. Rogerse) v Brně. Během své desetileté praxe se věnovala především psychoterapii dospělých. Působila jako skupinový terapeut – kofacilitátor a facilitátor v dlouhodobém výcviku a vzdělávání pro budoucí terapeuty PCA, pod vedením brněnského Institutu. V roce 2009 získala diplom supervizora v PCA, nadále superviduje práci terapeutů v přípravě i svých kolegů. Mimo jiné krátce působila v Domě léčby bolesti s hospicem v Rajhradě. Průběžně se také věnovala vzdělávání dospělých, jako lektor školila zaměstnance v řadě firem v tzv. měkkých dovednostech – řešení konfliktů, jednání s náročnými klienty, vedení lidí apod. V práci s klienty se mimo jiné zaměřuje na osobnostní rozvoj a růst, zvládání náročných životních situací a problematiku vztahů.