Mgr. Hana Mikulová

terapeutka pro dospívající a dospělé

Vystudovala Psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie) a výcvik v komplexní krizové intervenci.

Zkušenosti získávala při práci v denní stacionáři s neurotickými klienty v Psychoterapeutickém centru Břehová, dále pak v individuální psychoterapii a krizové intervenci v Terapeutickém centru Modré dveře. Dlouhodobě spolupracuje s Diabasis jako konzultant Help linky.

V terapii s dospělými klienty se zaměřuje na úzkosti, deprese, vztahy, práci se stresem a krizové situace. Věnuje se také tématům sebelásky, sebehodnoty a seberozvoje.

Ve své praxi využívá techniky práce s tělem, mindfulness a nabízí i možnost nácviku relaxace.

Terapii vnímá jako bezpečný prostor pro sebepoznání, který klient a terapeut spoluvytváří. V tomto prostoru ráda s klienty hledá možnosti změny, růstu a podpory ve vlastní cestě životem, která je vždy unikátní.

V Psychoterapeutickém centru Řipská nabízí individuální psychoterapii.

Mgr. Hana Mikulová není zdravotnickým pracovníkem a neposkytuje zdravotnické služby.